srolongvuong.com
SROThông Báo Mới
SRO LONG VƯƠNG

VŨ KHÍ HUYỀN THOẠI - D18

IP SEVER : 103.142.139.207 PORT:15779

Liên hệ với BQT
Thương nhân Đạo tặc Bảo tiêu

Hạng Tên nghề Đẳng cấp Lương Job= 1/10Exp = Gold nhận được
1 TuDz 4 10.922.850
2 MuaVoTraGop 4 8.396.473
3 BuLonTraGop 4 935.500
4 GietXogHiep 1 0
5 96 1 0
6 LuKiemGold 1 0
7 ComNamTam 1 0
8 XeTaoRa 1 0
9 69 1 0
10 NeTaoRa 1 0


Chú ý : Cấm Log Tools Phần Mềm Thứ 3 Dưới Mọi Hình Thức - Cấm Sử Dụng Bot Đi Theo JOB CTC Phát Hiện Khóa Vĩnh Viễn  • Top 1 ∷ 5K SILK + Narun + 7
  • Top 2 ∷ 3K SILK + Narun + 4
  • Top 3 ∷ 2K SILK + Narun + 3
  • TOP 4 ➙ 10 ∷ 500 SILK  • Set Sun D16 +0 FullBlue
  • Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
  • 3000 Bình HP ✗ MP
  • 100 DCN ✗ DCN TT
  • 10M SP